Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Η πρώτη του δημόσια συγκέντρωση του ΚΚΕ


Στο θέατρο «Διονύσια» της Αθήνας το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (μετέπειτα ΚΚΕ) πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια συγκέντρωση, 6/1/1919

Στον «Ριζοσπάστη» στις 7/1/1919, διαβάζουμε:
  «Με μεγάλην επιτυχίαν εωρτάσθη χθες το απόγευμα εις τα ”Διονύσια” η πανηγυρική εμφάνισις του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδος. Το θέατρον είχε καταλλήλως  διακοσμηθή με εικόνας του Μαρξ, του Ζωρές και του Λήμπνεχτ και εις την είσοδον είχεν αναρτηθή και εκυμάτιζε μεγαλοπρεπής μία κατακόκκινη σημαία.

 Από ενωρίς ήρχισεν αθρόα η προσέλευσις του κόσμου. Οι εργάται, οι άνθρωποι του λαού, προσήρχοντο κατά κύματα προς την πλατείαν του Συντάγματος πολύ προ της ωρισμένης ώρας.  Εις την είσοδον δεσποινίδες της σοσιαλιστικής οργανώσεως διεκόσμουν τα στήθη των παρισταμένων με μικρά κομψά κόκκινα σήματα.

Εις τας 3 1/2 μ.μ ολόκληροςη πλατεία και τα θεωρεία των»Διονυσίων»έβριθον πυκνοτάτου ακροατηρίου.

Την4ην ακριβώς ήρχισεν η εορτή. Υπό τα παταγώδη χειροκροτήματα του παρισταμένου πλήθους και τας ατελευτήτους ζητωκραυγάς και επευφημίας ο όμιλος νεολαίας του Σοσιαλιστικού Τμήματος Αθηνών ετραγούδησε τον Διεθνή Σοσιαλιστικόν Υμνον.

Με την άρσιν της αυλαίας το πολυπληθέστατον ακροατήριον ευρέθη ενώπιον μιας θαυμασίας σκηνοθεσίας. Την προεδρικήν έδραν της εορτής κατείχεν ο κ. Παπανικολάου πρόεδρος των ηλεκτροτεχνιτών, τιμής ένεκεν προς το σωματείον του, το οποίον ολόκληρον προσεχώρησεν επισήμως εις τον σοσιαλισμόν.

Το βήμα καταλαμβάνει πρώτος ο γεν. γραματεύς της Κεντρικής Επιτροπής κ.Ν. Δημητράτος και εξηγεί δι’ ωραίον λόγον τον σκοπόν του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Ελλάδος, του εκπροσωπούντος την πολιτική οργάνωσιν του εργατικού στοιχείου, εκ παραλλήλου προς την επαγγελματικήν του τοιαύτην.

Ακολούθως ο λόγος δίδεται εις τον δημοσιογράφον κ. Κ. Καραμούζην όστις από μέρους της επιστημονικής Σχολής προς μελέτην και διάδοσιν των αρχών του Σοσιαλισμού, ομιλεί περί της θέσεως των διανοουμένων εις το εξανθρωπιστικό κίνημα και δίδει εξηγήσεις τινάς εξ’ αφορμής των τελευταίως σημαιωθεισών καταδιώξεων, χειροκροτούμενος.

Ομιλούν κατόπιν οι εργάται κ.κ. Κόκκινος, σύμβουλος του σωματείου ηλεκτροτεχνιτών, Θωμάς των τροχιοδρομικών και Αλεξίου του Συνδικάτου «Πρόοδος» Λειβαδειάς, όλοι με πολλήν σαφήνειαν, αναπτύξαντες το πρόγραμμα του Σοσιαλισμού.

Η εμφάνισις του κ. Μπεναρόγια προκάλεσεν αληθινήν φρενίτιδα ενθουσιασμού. Ο κ. Μπεναρόγιας ωμίλησεν δια μακρών με θαυμαστήν επιτυχίαν περί  της αποστολής της εργατικής τάξεως και του πολιτικού κόμματος, προς αποφυγήν της εκμεταλλεύσεως του λαού από της αστικής πολιτικής.

Εις ένα διάλλειμα η νεολαία τραγουδά το «Ζήτω,ζήτω η εργατιά» και μετά λαμβάνει τον λόγο ο βουλευτής κ. Σίδερις, χαιρετίζων εν μέσω ακαταπαύστων χειροκροτημάτων και επευφημιών την ίδρυσιν του Κόμματος και τονίζοντας την μεγάλην εκπολιτιστικήν σημασίαν του.

Την εορτήν κλείνει ο πρόεδρος κ.Παπανικολάου με κατάλληλον λόγον και ο κόσμος αναχωρεί κατενθουσιασμένος από την επιτυχίαν της ωραίας εορτής».

Η συγκέντρωση άνοιξε με την Διεθνή.


Σε άλλες εφημερίδες διαβάζουμε  


ΕΜΠΡΟΣ (7/1/1919)ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (8/1/1919)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου